MAIN MENU

Thiết bị vệ sinh Grohe cao cấp – nhập khẩu chính hãng

Sen tắm thường Grohe Concetto – 32212001

MSP: 32212001

8.960.000 8.512.000

Sen tắm thường Grohe Europlus – 33547002

MSP: 33547002

16.100.000 15.295.000

Sen tắm thường Grohe Essence – 33628001

MSP: 33628001

13.940.000 13.243.000

Sen cây Grohe Euphoria System 260 – 27296002

MSP: 27296002

20.800.000 19.760.000

Sen cây Grohe Tempesta Cosmopolitan System 210 – 26224001

MSP: 26224001

17.600.000 16.720.000

Sen cây Grohe Tempesta Cosmopolitan System 210 – 27922001

MSP: 27922001

18.430.000 17.509.000

Sen cây Grohe Grohe Euphoria System 260 – 26114001

MSP: 26114001

21.500.000 20.425.000

Sen cây Grohe Euphoria System 310 – 26075000

MSP: 26075000

31.010.000 29.460.000

Vòi chậu GROHE 2338720E

MSP: 2338720

4.770.000 4.532.000

Vòi chậu GROHE 2337900E

MSP: 2337900

6.540.000 6.213.000

Vòi chậu GROHE 23450001

MSP: 23450001

4.950.000 4.703.000

Vòi chậu GROHE 23449002

MSP: 23449002

8.000.000

Vòi chậu Grohe Essence – 23589001

MSP: 23589001

6.839.000 6.497.000

Vòi chậu GROHE 32901001

MSP: 32901001

11.746.000 11.159.000

Vòi chậu GROHE 36088000

MSP: 36088000

15.760.000 14.972.000

Vòi chậu GROHE 23054002

MSP: 23054002

10.720.000 10.184.000

Vòi chậu GROHE 32042001

MSP: 32042001

19.030.000 18.079.000

Vòi chậu GROHE 23403000

MSP: 23403000

16.480.000 15.656.000

Vòi bếp GROHE Concetto – 32663001

MSP: 32663001

6.237.000 5.925.000

Vòi bếp GROHE Eurosmart Cosmopolitan – 32843000

MSP: 32843000

5.180.000 4.921.000
-20%

Vòi bếp nóng lạnh BauEdge

MSP: 31233000

5.248.000 4.198.400

Vòi bếp GROHE BauCurve – 23090000

MSP: 23090000

6.830.000 6.489.000

Vòi bếp GROHE Minta – 30274000

MSP: 30274000

7.120.000 6.764.000

Vòi Bếp GROHE Minta – 32067000

MSP: 32067000

5.800.000 5.510.000

Vòi bếp GROHE Essence – 30270000

MSP: 30270000

9.000.000 8.550.000

Vòi bếp GROHE Eurodisc Cosmopolitan – 32259002

MSP: 32259002

4.700.000 4.465.000

Vòi bếp GROHE Eurocube – 31395DC0

MSP: 313950

19.770.000 18.782.000

Vòi bếp GROHE Zedra – 32294001

MSP: 32294001

12.600.000 11.970.000

Bồn cầu điện tử Grohe Sensia Arena 39355SH0

MSP: 39355SH0

182.370.000 173.252.000

Bồn cầu treo tường Eurosmart 39205000

MSP: 39205000

13.500.000 12.825.000

Bồn cầu treo tường Grohe Eurosmart 39126001

MSP: 39126001

11.400.000 10.830.000

Bồn cầu treo tường Grohe Eurocosmo 39296000

MSP: 39296000

14.530.000 13.804.000

Bồn cầu treo tường Eurocube 39244000

MSP: 39244000

15.680.000 14.896.000

Bồn cầu Grohe 1 khối Eurosmart 39119001

MSP: 39119001

20.200.000 19.190.000

Bồn cầu Grohe 1 khối Eurostyle 39310000

MSP: 39310000

23.500.000 22.325.000

Chậu rửa đặt bàn Grohe Eurocosmo 600mm 39122001

MSP: 39122001

5.500.000 5.225.000

Chậu rửa đặt bàn Grohe Eurocosmo 600mm 39291000

MSP: 39291000

5.880.000 5.586.000

Chậu rửa đặt bàn Grohe Eurocube 600mm 39234000

MSP: 39234000

6.260.000 5.947.000

Chậu rửa đặt bàn Grohe Eurosmart 600mm 39124001

MSP: 39124001

4.700.000 4.465.000

Chậu rửa đặt bàn Grohe Eurosmart 600mm 39198000

MSP: 39198000

5.560.000 5.282.000

Chậu rửa đặt bàn Grohe Eurostyle 500mm 39216000

MSP: 39216000

3.570.000 3.392.000

Chậu rửa đặt bàn Grohe Eurostyle 600mm 39276000

MSP: 39276000

5.990.000 5.691.000

Chậu rửa treo tường Grohe 39323000

MSP: 39323000

4.500.000 4.275.000

Chậu rửa treo tường Grohe Eurocube 600 mm 39231000

MSP: 39231000

5.740.000 5.453.000

Chậu rửa đặt bàn Grohe Eurocosmo 800mm 39070001

MSP: 39070001

7.480.000 7.106.000