MAIN MENU

Thiết bị vệ sinh Grohe cao cấp – nhập khẩu chính hãng

-5%

Sen tắm thường Grohe Concetto – 32212001

MSP: 32212001

8.512.000
-5%

Sen tắm thường Grohe Eurostyle Cosmopolitan – 33592002

MSP: 33592002

5.057.000
-5%

Sen tắm thường Grohe Europlus – 33547002

MSP: 33547002

15.295.000
-5%

Sen tắm thường Grohe Essence – 33628001

MSP: 33628001

13.243.000
-5% Cây sen Euphoria System 260 - 4

Sen cây Grohe Euphoria System 260 – 27296002

MSP: 27296002

19.760.000
-5% Cây sen Tempesta Cosmopolitan System 210 - 2

Sen cây Grohe Tempesta Cosmopolitan System 210 – 26224001

MSP: 26224001

16.720.000
-5%

Sen cây Grohe Tempesta Cosmopolitan System 210 – 27922001

MSP: 27922001

17.509.000
-5% Cây sen Euphoria System 260 - 2

Sen cây Grohe Grohe Euphoria System 260 – 26114001

MSP: 26114001

20.425.000
-5% Cây sen Euphoria System 310 - 4

Sen cây Grohe Euphoria System 310 – 26075000

MSP: 26075000

29.460.000
-5%

Vòi chậu GROHE 2338720E

MSP: 2338720

4.532.000
-5%

Vòi chậu GROHE 2337900E

MSP: 2337900

6.213.000
-5%

Vòi chậu GROHE 23450001

MSP: 23450001

4.703.000

Vòi chậu GROHE 23449002

MSP: 23449002

8.000.000
-5% Vòi chậu Grohe Essence - 23589001

Vòi chậu Grohe Essence – 23589001

MSP: 23589001

6.497.000
-5%

Vòi chậu GROHE 32901001

MSP: 32901001

11.159.000
-5%

Vòi chậu GROHE 36088000

MSP: 36088000

14.972.000
-5%

Vòi chậu GROHE 23054002

MSP: 23054002

10.184.000
-5%

Vòi chậu GROHE 32042001

MSP: 32042001

18.079.000
-5%

Vòi chậu GROHE 23403000

MSP: 23403000

15.656.000
-5% Vòi bếp GROHE Concetto - 32663001

Vòi bếp GROHE Concetto – 32663001

MSP: 32663001

5.925.000
-15% Vòi bếp GROHE Eurosmart Cosmopolitan - 32843000

Vòi bếp GROHE Eurosmart Cosmopolitan – 32843000

MSP: 32843000

4.425.000
-20%

Vòi bếp nóng lạnh BauEdge

MSP: 31233000

4.198.400
-5% Vòi bếp GROHE 23090000

Vòi bếp GROHE BauCurve – 23090000

MSP: 23090000

6.489.000
-5% Vòi bếp GROHE Minta - 30274000

Vòi bếp GROHE Minta – 30274000

MSP: 30274000

6.764.000
-5% Vòi Bếp GROHE Minta - 32067000

Vòi Bếp GROHE Minta – 32067000

MSP: 32067000

5.510.000
-5% Vòi bếp GROHE Essence - 30270000

Vòi bếp GROHE Essence – 30270000

MSP: 30270000

8.550.000
-5% Vòi bếp GROHE Eurodisc Cosmopolitan - 32259002

Vòi bếp GROHE Eurodisc Cosmopolitan – 32259002

MSP: 32259002

4.465.000
-5% Vòi bếp GROHE Eurocube - 31395DC0

Vòi bếp GROHE Eurocube – 31395DC0

MSP: 313950

18.782.000
-5% Vòi bếp GROHE Zedra - 32294001

Vòi bếp GROHE Zedra – 32294001

MSP: 32294001

11.970.000
-5%

Bồn cầu điện tử Grohe Sensia Arena 39355SH0

MSP: 39355SH0

173.252.000
-5%

Bồn cầu treo tường Eurosmart 39205000

MSP: 39205000

12.825.000
-5%

Bồn cầu treo tường Grohe Eurosmart 39126001

MSP: 39126001

10.830.000
-5%

Bồn cầu treo tường Grohe Eurocosmo 39296000

MSP: 39296000

13.804.000
-5%

Bồn cầu treo tường Eurocube 39244000

MSP: 39244000

14.896.000
-5%

Bồn cầu Grohe 1 khối Eurosmart 39119001

MSP: 39119001

19.190.000
-5%

Bồn cầu Grohe 1 khối Eurostyle 39310000

MSP: 39310000

22.325.000
-5% Chậu đặt bàn Eurocosmo 600mm 39122001

Chậu rửa đặt bàn Grohe Eurocosmo 600mm 39122001

MSP: 39122001

5.225.000
-5% Chậu đặt bàn Eurocosmo 600mm 39291000

Chậu rửa đặt bàn Grohe Eurocosmo 600mm 39291000

MSP: 39291000

5.586.000
-5% Chậu đặt bàn Eurocube 600mm 39234000

Chậu rửa đặt bàn Grohe Eurocube 600mm 39234000

MSP: 39234000

5.947.000
-5% Chậu đặt bàn Eurosmart 600mm 39124001

Chậu rửa đặt bàn Grohe Eurosmart 600mm 39124001

MSP: 39124001

4.465.000
-5% Chậu đặt bàn Eurosmart 600mm 39198000

Chậu rửa đặt bàn Grohe Eurosmart 600mm 39198000

MSP: 39198000

5.282.000
-5% Chậu đặt bàn Eurostyle 500mm 39216000

Chậu rửa đặt bàn Grohe Eurostyle 500mm 39216000

MSP: 39216000

3.392.000
-5% Chậu đặt bàn Eurostyle 600mm 39276000

Chậu rửa đặt bàn Grohe Eurostyle 600mm 39276000

MSP: 39276000

5.691.000
-5% Chậu rửa treo tường Grohe 39323000

Chậu rửa treo tường Grohe 39323000

MSP: 39323000

4.275.000
-5% Chậu treo tường Eurocube 600 mm 39231000

Chậu rửa treo tường Grohe Eurocube 600 mm 39231000

MSP: 39231000

5.453.000
-5% Chậu đặt bàn Eurocosmo 800mm 39070001

Chậu rửa đặt bàn Grohe Eurocosmo 800mm 39070001

MSP: 39070001

7.106.000